SOPES DE LLETRES

Les sopes de lletres són elements molt emprats en els grups instrumentals de primer nivell. Al ser una eina didàctica en base a textos i gràfics, Minerva li dóna molta importància i tracta el tema des de diverses òptiques. Aquesta primera aplicació referida a les sopes de lletres està pensada per ser treballada a l'aula en suport paper, ja que el programa serveix per crear-la i després imprimir-la. Es tracta de fer un retallable de paraules. Les sopes de lletres han estat experimentades en les aules d'alfabetització, obtenint uns molt bons resultats.