POLIGONS, CONSTRUCCIÓ DE TRAMES COMPLEXES

Polígons és un programa a cavall entre la geometria i el disseny gràfic que permet omplir una superfície amb figures geomètriques i aconseguir imatges de gran vistositat. El programa Polígons està pensat per crear imatges geomètriques combinant figures amb una estructura poligonal per experimentar amb diferents variables i dades numèriques que els algoritmes transformen en figures geomètriques complexes. El programa Polígons forma part del Projecte “Alfawin Geomètric” i es proposa que els alumnes, tot jugant, descobreixin les relacions numèriques i les estructures profundes de les figures geomètriques.

  • La pantalla d’edició amb el menú de les formes o polígons a l’esquerra.
  • La pantalla de dibuix, a la dreta, on es multipliquen les formes fins a omplir la imatge.
  • Les formes o polígons es dibuixen seleccionant el tipus de  forma, el nombre de costats i altres característiques, com el gruix, el color, la mida... Fent clic sobre el polígon dibuixat a la pantalla d’edició, aquest s’estampa a la pantalla de dibuix.
  • La pantalla de dibuix té dues formes de treballar:
  • Dibuix simple amb una sola figura que ocupa tot l’espai disponible.
  • Forma múltiple on la figura es repeteix dins una graella de 4 x 6 quadres.
  •  dibuix simple
  • La brotxa serveix per acolorir, omplir els espais i canviar el color de les línies. En el menú Arxiu hi ha les opcions per  desar, imprimir o exportar al Paint per continuar treballant amb altres eines